Triệt lông

Hiển thị 8 dịch vụ trên trang

Áp dụng công nghệ ánh sáng Elight, Diode laser để hạn chể hấp thụ dinh dưỡng nang lông giúp loại bỏ lông hoàn toàn mà không gây đau đồng thời làm săn và sáng vùng da trị liệu

Áp dụng công nghệ ánh sáng Elight, Diode laser để hạn chể hấp thụ dinh dưỡng nang lông giúp loại bỏ lông hoàn toàn mà không gây đau đồng thời làm săn và sáng vùng da trị liệu

Áp dụng công nghệ ánh sáng Elight, Diode laser để hạn chể hấp thụ dinh dưỡng nang lông giúp loại bỏ lông hoàn toàn mà không gây đau đồng thời làm săn và sáng vùng da trị liệu

Áp dụng công nghệ ánh sáng Elight, Diode laser để hạn chể hấp thụ dinh dưỡng nang lông giúp loại bỏ lông hoàn toàn mà không gây đau đồng thời làm săn và sáng vùng da trị liệu

Áp dụng công nghệ ánh sáng Elight, Diode laser để hạn chể hấp thụ dinh dưỡng nang lông giúp loại bỏ lông hoàn toàn mà không gây đau đồng thời làm săn và sáng vùng da trị liệu

Áp dụng công nghệ ánh sáng Elight, Diode laser để hạn chể hấp thụ dinh dưỡng nang lông giúp loại bỏ lông hoàn toàn mà không gây đau đồng thời làm săn và sáng vùng da trị liệu.

Riêng vùng bikini nhạy cảm, trước khi trị liệu sẽ ủ tê để giảm sự nhạy cảm trong quá trình trị liệu để mang lại hiệu  quả tốt nhất.

Áp dụng công nghệ ánh sáng Elight, Diode laser để hạn chể hấp thụ dinh dưỡng nang lông giúp loại bỏ lông hoàn toàn mà không gây đau đồng thời làm săn và sáng vùng da trị liệu

1 2