Wax lông

Hiển thị 8 dịch vụ trên trang

Phương pháp làm sạch lông bề mặt tạm thời bằng gel wax nóng đồng thời loại bỏ các da sừng cứng bề mặt cho da mịn màng hơn.

Phương pháp làm sạch lông bề mặt tạm thời bằng gel wax nóng đồng thời loại bỏ các da sừng cứng bề mặt cho da mịn màng hơn.

Phương pháp làm sạch lông bề mặt tạm thời bằng gel wax nóng đồng thời loại bỏ các da sừng cứng bề mặt cho da mịn màng hơn.

Phương pháp làm sạch lông bề mặt tạm thời bằng gel wax nóng đồng thời loại bỏ các da sừng cứng bề mặt cho da mịn màng hơn.

Phương pháp làm sạch lông bề mặt tạm thời bằng gel wax nóng đồng thời loại bỏ các da sừng cứng bề mặt cho da mịn màng hơn.

Phương pháp làm sạch lông bề mặt tạm thời bằng gel wax nóng đồng thời loại bỏ các da sừng cứng bề mặt cho da mịn màng hơn.

Phương pháp làm sạch lông bề mặt tạm thời bằng gel wax nóng đồng thời loại bỏ các da sừng cứng bề mặt cho da mịn màng hơn.

Riêng vùng bikini nhạy cảm hơn, trước khi wax sẽ ủ tê để giảm cảm giác kích ứng khi wax.

1